Arbeider i Seterveien 13-17. januar 2020

2020-01-14

Det foregår arbeider i Seterveien disse dager (private arbeider på egne tomter). Vis hensyn og tålmodighet. Hilsen styret.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.