Åpent dokumentarkivINNKALLINGER, VEDTEKTER og RETTSBOK

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
Oppmøte onsdag 27.05.2020 kl 19:00 på Folkets hus,
Fjellveien 11, 1458 Fjellstrand. Dokumenter her:
2020 Veilaget SST innkalling m dokumenter

– Vedtekter gyldig fra 18.05.2017: last ned her
– Rettsbok, jordskiftesaken 2008: last ned her
– KARTvedlegg til rettsbok – veier og stier som vedlikeholdes av veilaget: last ned her


ÅRSMØTEREFERATER

– 2020 referat fra årsmøte: last ned her
– 2019 referat fra årsmøte: last ned her
– 2018 referat fra årsmøte: last ned her
– 2017 referat fra årsmøte: last ned her
– 2016 referat fra årsmøte: last ned her
– 2015 referat fra årsmøte: last ned her
– 2014 referat fra ekstraord. årsmøte: last ned her
– 2014 referat fra årsmøte: last ned her
– 2013 referat fra årsmøte: last ned her
– 2012 referat fra årsmøte: last ned her
– 2011 referat fra årsmøte: last ned her
– 2010 referat fra årsmøte: last ned her
– 2008/2009 referat fra årsmøte: last ned her
– 2007 referat fra årsmøte: last ned her


ØKONOMI

– 2020 Regnskap og budsjett: last ned her
– 2019 Regnskap og budsjett: last ned her
– 2018 Regnskap og budsjett: last ned her
– 2017 Regnskap og budsjett: last ned her
– 2016 Regnskap og budsjett: last ned her 
– 2015 Regnskap og budsjett: last ned her
– 2014 Regnskap og budsjett: last ned her

Revisjonsberetninger komplett:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 20172018, 2019 2020DIVERSE

Nesodden Kommune:
– 2018 – brev, vann og kloakk – last ned her: S1 S2 S3
– 2014 – info ang vintervedlikehold: (last ned her)
– 2014 – møte ang vintervedlikehold 06.05: (last ned her)
– 2010 – møte ang vintervedlikehold 27.04: (last ned her)

Avisartikler:
– 2007 avisartikkel, Amta 19. juli: last ned her 
– 2007 avisartikkel, Amta 09. august: last ned her 
– 2007 avisartikkel, Amta 24. oktober: last ned her


STYREMØTEREFERATER

– 2020 styremøte 29.01: last ned her
– 2019 styremøte 15.01: last ned her
– 2018 styremøte 11.09: last ned her
– 2017 styremøte 05.09: last ned her
– 2017 styremøte 22.03: last ned her
– 2016 styremøte 01.10: last ned her
– 2016 styremøte 03.02: last ned her
– 2015 styremøte 16.10: last ned her
– 2015 styremøte 25.08: last ned her
– 2015 styremøte 17.03: last ned her
– 2014 styremøte 19.08: last ned her
– 2014 styremøte 06.05: last ned her
– 2012 styremøte 10.10: last ned her
– 2011 styremøte 28.04: last ned her
– 2010 styremøte 20.05: last ned her
– 2010 styremøte 08.04: last ned her
– 2009 styremøte 30.04: last ned her
– 2008 styremøte 16.12: last ned her
– 2008 styremøte 19.08: last ned her
– 2008 styremøte 03.04: last ned her
– 2007 styremøte 27.08: last ned her
– 2007 styremøte 21.08: last ned her


Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.