INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

2021-10-24

Vi innkaller med dette til årsmøte 2021 i veilaget for Seterveien Skanseveien og Torsbakken.
Dato: tirsdag 23.11.2021
Sted: Fjellstrand brygge – Fjellstrandveien 81. 1458 Fjellstrand

Se her: årsmøteinnkalling, årsberetning.
Regnskapet – trykk her: 2020 Regnskap og budsjett.
hilsen styret

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.