Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.