Kontakt / styretKontakt

Postadresse:
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken
c/o: Erik Hokholt
Skanseveien 5, 1458 Fjellstrand

Veilagets kontonummer: 5083.06.76004
Veilagets foretaksnummer: 992 046 120
Kontaktpersoner

Erik Hokholt

styreleder

950 61 201

send mail

Asbjørn Johannessen

kasserer/sekretær

908 60 635

send mail

Bent Andersen

styremedlem

481 00 339

send mail

Silje Borknes

styremedlem

984 89 981

send mail

Erik Nygaard

styremedlem

926 14 496

send mail

Terje Tjeldnes

varamedlem

980 32 034

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.