Nyttig infoNyttig info:

Brøyting og strøing 2019/2020: Arnfin Pedersen, tlf 908 79 586

Oppfylling av strøkasser: Fjellstrand vel post@fjellstrand-vel.no

Sommervann: Nesodden kommune vann og avløp, døgnvakt 950 82 999

Vårdugnad (obligatorisk for fastboende/eiendom med helårsbruk)
Vårdugnaden er vanligvis avholdt siste lørdag i april. Styret sender ut varsel 1 til 2 uker før dugnaden.
Høstdugnad blir annonsert ved behov.

Årsmøte / generalforsamling avholdes i løpet av mai måned. Skriftlig varsel sendes ut minst 4 uker før.

Fakturering for kontingent og vinterveldikehold samfaktureres. Forfall 01. mars.

Annet:

Fjellstrand Vel

Link til veiloven

Link til veiloven kap VII

Nesodden Velforbund

Nesodden Kommune

Kartportal (https://kommunekart.com/)


Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.