Velkommen

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken ble stiftet i 2007. Denne nettsiden er en informasjonsportal for medlemmer i laget og for andre interesserte.

Dugnad er sosialt!


Kaffe, pølser øl og arbeidslyst. Alle lag med stolthet for seg selv holder dugnad!

Les mer…Tiltak og planer


Fra tid til annen må mer enn ett “spatak“ til. Bidra med konstruktive forslag til videre tiltak på veiene våre!

Les mer…Bilder


Vi har siden 2007 tatt endel bilder som vi synes det er artig å dele med medlemmene i veilaget.

Les mer…Informasjon og Nyheter

No more posts

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.