Nesodden kommune slutter med brøyting og vedlikehold av veilys.

2014-05-07

2014 – Viktig melding til veilagets medlemmer.

Kommunestyret i Nesodden har vedtatt at vintervedlikeholdet (eller «ekstratjenester» som de kaller det) skal opphøre med umiddelbar virkning. Kommunen støtter seg til veglovens §54. Det betyr at vi selv må dekke utgiftene til brøyting, strøing og vedlikehold av gatelys på våre private veier. Enkle utregninger viser at dette fort kommer til å koste rundt 40.000,- ekstra i året for veilagets medlemmer. Det handler om 10 lysstolper og nesten 1 km vei som skal brøytes og strøs.

Da denne saken kom opp for sent til at årsmøtet kan gjøre noen form for avstemming i saken er styret enig om at saken bringes inn for årsmøtet som informasjon og diskusjon. Styret mener at det er viktig at alle engasjerer seg i saken og kommer med innspill om hvilken fordelingsmodell dette skal dekkes opp av. Årsmøtet i veilaget er torsdag 22.mai (innkalling sendt tidligere).

Styret har merket seg en sterk motstand mot kommunens gjennomføring av vedtaket.

Se møtereferat her:
http://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=782&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=74&

 

Hovedplan for vei 2013-2023:

http://nesodden.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=4&FilId=5880

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.