Alle lysarmaturer oppgradert – 16 stykker

2022-03-23

Nesodden kommune avsluttet i dag utbytting og supplering av lysarmaturer i Seterveien/Skanseveien og Torsbakken. 16 stykker tilsammen assosiert med våre veier. Armaturene er sentralstyrt, og styres av lyssensor.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.