Bilder fra 2007Bildene er tatt fra tiden da vi ikke hadde veilag. Som bildene viser var det nesten ikke veier…

Bildene er tatt fra tiden da vi ikke hadde veilag. Som bildene viser var det nesten ikke veier igjen. Postmannen ønsket ikke lenger å kjøre post, og avisen kom ikke frem. Valget om å opprette et veilag var dermed enkelt.

Den 15. august 2007 ble veilaget opprettet ved konstituerende generalforsamling.

Tilbake til: Bilder


Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.