Bilder fra oppgraderingen i 2007Samuel Miniprosjekt fikk oppdraget, og satte i gang en «intensiv-økt» på senhøsten…

Samuel Miniprosjekt fikk oppdraget, og satte i gang en «intensiv-økt» på senhøsten 2007. Vi møtte mange utfordringer underveis, men kom akkurat i mål til det første snøfallet i november.

Her kan du se noen bilder fra prosessen.

Tilbake til: Bilder


Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.