2022-04-14 Uncategorized

Vårdugnad lørdag 23. april 2022 kl 12:00

Hei alle sammen, håper dere har en fin påske og er klare for en ny dugnadsrunde på veiene våre. Det blir første gang på lenge. 

Ta med hakke, spade, trillebår, motorsag og hekksaks. Vi regner med å være ferdige ca klokken 15. Det blir litt pølser, brus og en kanskje til og med en øl til hardtarbeidende dugnadsfolk! Ta gjerne med barna, slik at de kan bli enda bedre kjent med naboene de også.

Oppmøte i krysset Seterveien/Torsbakken, som vanlig.
Dugnaden er pliktig for fastboende og frivillig for hytteeiere. Vi håper imidlertid at
også hytteeierne kommer, da de ellers stiller på lik linje med fastboende. Det er 3 alternativer for de fastboende på vårdugnaden:
1: Komme dugnadsdagen (førsteprioritet)
2: Få noen til å stille for seg dugnadsdagen (stedfortreder)
3: Betale 600,- til veilagets konto 5083.06.76004
Mvh
Styret


2021-01-17 Uncategorized

hei!
Som dere ser av årets faktura er veilags-kontingenten gått opp i 2021. Dette skjedde etter vedtak gjort av årsmøtet som ble avholdt 27.05.2020 ved Fjellstrand grendehus. Trykk HER for referatet.
Hensikten med økningen er et ønske om å få til mer maskinell oppgradering av veien, samt innkjøp av masser. Oppgraderinger har ikke latt seg gjøre med lagets økonomi, kun vedlikehold/dugnad er vel og bra, men det begrenser seg hva man får til med krafse og spade i 6-7 timer i løpet av et år.
Styret i veilaget skal i gang med å prosjektere et større inngrep på hovedtraseens mest utsatte områder som forventes iverksatt når telen forsvinner. Mer informasjon om dette kommer på www.veilaget.no etter kommende styremøte.
Styreleder; Kjetil Rygh2020-02-04 Uncategorized

Viktige datoer i 2020 (alle aktuelle dokumenter ligger i dokumentarkivet)

  • 25.04.2020 – Vårdugnad: lørdag 25. april klokken 12:00. Vi forholder oss til regjeringens retningslinjer i forhold til smitte.
  • 27.05.2020 – Generalforsamling: onsdag 27. mai klokken 19:00 på Folkets hus.
    Innmeldt sak 1: Forslag om justering av medlemskontingent
    Innmeldt sak 2: Vurdering av asfaltslip/asfalt i begge bakkene (med vanning og komprimering). Se på innhentede priser.
  • 12.09.2020 – Høstdugnad lørdag 12. september klokken 12:00

styret.2020-02-04 Uncategorized

Det har vært to utrykninger med brannbil til Seterveien i perioden 24.12.2019 til 25.01.2020. På bakgrunn av den første utrykningen, den 24. desember, ble det flyttet vekk noen biler på strekningen mellom krysset Seterveien/Torsbakken, og oppkjøringen til Kleiva. Brannvesenets krav om 3 meters bredde var ikke oppfylt.

Etter en dialog med Nesodden brannvesen har styret kommet fram til at det blir parkeringsforbud på denne strekningen. Det skal være 3m klaring i veibanen – den delen som kjøres på, fra gruskant til gruskant. Grøft teller ikke som veibane. I vegkryss skal det være 3,5m bredde. Det vil bli satt opp «parkering forbudt»-skilt på denne strekningen i første omgang. Styret ber alle om å respektere dette, samt passe på at gjester også overholder forbudet. Se kartbilde under. Rød strek: parkering forbudt. Blå pil: enveiskjørt bakke ned til busstoppet på riksveien.

Styret.


Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.