2024-04-20 Uncategorized

Sandvang på Svestadtoppen. Bilde fra google.

Innkalling til årsmøte / generalforsamling 2024
Medlemmene av veilaget kalles inn til årsmøte for Veilaget, Seterveien,
Skanseveien og Torsbakken onsdag 22. mai kl 17:30 på forsamlingshuset Sandvang,
Adresse: Hellaveien 234, 1458 Fjellstrand (sør).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn innen 8. mai 2024 (ref veilagets
vedtekter, §5), og adresseres til styreleder Kjetil Rygh.

Innkallingen er sendt på e-post eller papir til alle medlemmer, også de med ubebodd eiendom.

styret2024-01-28 Uncategorized

Kommunen (v/ entreprenør Isachsen) holder nå på å grave/pigge seg nedover fra krysset Seterveien/Torsbakken. Målet er å grave seg helt ned til området bak busstoppet i løpet av 3 måneder. Veien er derfor stengt ved Seterveien 36 slik at alle som bor i Torsbakken og i øvre del av veilaganlegget, må kjøre opp bakkene og ned via Skogbrynet og Skoleveien. Dette gjelder begge kjøreretninger.

Likeledes må alle som bor fra Seterveien 36 og nedover mot busstoppet, samt de som bruker Kleiva, kjøre opp og ned den bratte bakken v/ busstoppet. Dette gjelder begge kjøreretninger.

KJØR FORSIKTIG!

Brøyting og strøing er fordelt mellom Isachsen og Nesodden Torghandel, avhengig av hvilken strekning det gjelder.
Avvik kan meldes til post@veilaget.no

 2023-12-04 Uncategorized

Kjære veilagsmedlemmer.                                 Fjellstrand 4. des 2023

Som mange sikkert har merket seg har det vært litt stillstand i VA-prosjektet til kommunen. Dette skyldes at boretraséen de har holdt på med i lang tid har kollapset, og at de har gitt opp den opprinnelige planen om å bore fra krysset i Torsbakken og ned til Skoleveien.

Ny plan er nå at de skal grave opp Seterveien opp til Torsbakkenkrysset, og legge rør med selvfall fremfor trykkavløp i dette strekket. Dette er isolert sett bra for alle, men gjør at det blir en lengre anleggsperiode. Videre vil vi få ordnet opp i overvannsproblematikk uten bekostning for veilaget, samt rettet opp i en del ting som vil gjøre at nevnte veistrekk blir langt bedre enn i dag. Det settes også klart til stikk/påkoblingspunkt utenfor vei. Dette kommer kommunen nærmere tilbake til.

Det anslås at de skal være ferdig med arbeidene i mars 2024. Arbeidene startes denne uken, og det vil i perioder måtte gå trafikk begge veier igjen, slik som tidligere i år. De er (minst) like avhengig av fremkommelighet som oss og skal salte/strø, slik at det er fremkommelig for lastebil, også opp brattbakken. Kommunen ser på helge-beredskap og beredskap til jul. Øvrig vintervedlikehold vil gå som før.

De jobber i seksjoner/strekk og vil orientere veilaget om fremdrift om hvor veien vil være stengt og i hvilke perioder. De første arbeidene er å sette ned kum i boregropen, og å få satt i stand veien ved krysset Seterveien/Torsbakken.

Veilagets anliggende gjelder veien, ikke VA-prosjektet, men vi har lagt press på at det må anlegges stikk utenfor vei, slik at den aktuelle veistrekningen ikke må graves opp hver gang noen skal koble seg til.

Om det er noen spørsmål rundt dette, så bes dere ta dette på mail med styreleder i veilaget, via post@veilaget.no

Veilaget har løpende dialog med kommunen og entreprenør.

Med vennlig hilsen;

Kjetil Rygh

Styreleder2023-10-30 Uncategorized

Hei!

Veilaget v/ styreleder har i dag vært i dialog med kommunen angående Seterveien/bakken/snø og løsning, siden kommunen ennå ikke er ferdig med boringen i krysset Seterveien/Torsbakken.

Kommunen anlegger i løpet av ettermiddagen/kvelden en midlertidig kjørevei ved siden av boregropa, slik at vi kan kjøre den normale retningen igjen. Når midlertidig vei er anlagt v/ boregropa, vil skilting for enveiskjøring komme opp igjen i bunn av Seterveienbakken, slik at det ikke lenger vil være mulig å kjøre opp bakken.
Vi ber alle være forsiktig og nøye med å overholde skilting, slik at det ikke oppstår en ulykke.

Parkering bak busstoppet:
Entreprenøren har ryddet nede bak busstoppet, slik at det er mulig å parkere der for noen biler.

31.10.2023:2023-05-08 Uncategorized

Innkalling til årsmøte 2023

Hei alle i veilaget!

Med dette kalles medlemmene av veilaget inn til årsmøte for Veilaget, Seterveien,
Skanseveien og Torsbakken.
Møtet blir avholdt torsdag 08. juni på bryggehuset på Fjellstrand brygge, kl 18:00.

Se innkallingen lagt som vedlegg (PDF) under.
Øvrige vedlegg til innkallingen blir tilgjengelig i løpet av denne uken.

hilsen styret
DOKUMENTER HER:
– Innkalling til årsmøte 2023 KLIKK HER
– Årsberetning 2022 og hittil 2023 KLIKK HER
– Revidert regnskap 2022 og budsjett 2023 KLIKK HER  REVIDERT VERSJON etter årsmøtet
– Revisjonsberetning fra regnskapsfører: KLIKK HER
– Obligatorisk dugnad 2023 (Det kommer info om dette på årsmøtet)
Innkomne saker til årsmøtet:
Brembu 1 KLIKK HER
Brembu 2 KLIKK HER


2023-04-13 Uncategorized

Dette var beskjeden som kom fra Nesodden kommune tirsdag 11.04.2023.
Veilagstyret oppfordrer alle til og kjøre svært forsiktig!

«Hei,
På grunn av arbeide med vann og avløp i Seterveien-området, blir Seterveien stengt for gjennomkjøring ved nr. 31-30.
 Dette medfører at Seterveien blir 2-veis kjørt opp fra Skoleveien til Torsbakken.
 Dette blir iverksatt fra i morgen av 12.04.23 og vil vare frem til 14.07.23
 Mvh. Prosjektleder: Todor Todorov, Nesodden Kommune, 95960156 og Driftsleder Thomas Andersen, Isachsen entreprenør, 41746204″
Bilde: krysset Torsbakken/Seterveien. 27.04.2023 AJ.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.