DUGNAD lørdag 27. april kl 12:00

2019-04-17

TAKK til alle som stilte til dugnad denne lørdagen !!
styret.

 

Oppmøte i krysset Torsbakken / Seterveien som vanlig.

Dugnaden er pliktig for fastboende og frivillig for hytteeiere. Vi håper imidlertid at også hytteeierne kommer, da de ellers stiller på lik linje med fastboende, og er tilsvarende viktig. Det er 4 alternativer for de fastboende på vårdugnaden:

1: Komme dugnadsdagen (førsteprioritet)
2: Få noen til å stille for seg dugnadsdagen (stedfortreder)
3: Gjøre avtale med styreleder om å utføre dugnad en annen dag.
(Husk å
 gi beskjed etter utført dugnad om hva som er gjort og når det ble gjort.
4: Betale 600,- til veilagets konto
5083.06.76004

styret

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.