Faktura for er utsendt / tiltak for 2021

2021-01-17

hei!
Som dere ser av årets faktura er veilags-kontingenten gått opp i 2021. Dette skjedde etter vedtak gjort av årsmøtet som ble avholdt 27.05.2020 ved Fjellstrand grendehus. Trykk HER for referatet.
Hensikten med økningen er et ønske om å få til mer maskinell oppgradering av veien, samt innkjøp av masser. Oppgraderinger har ikke latt seg gjøre med lagets økonomi, kun vedlikehold/dugnad er vel og bra, men det begrenser seg hva man får til med krafse og spade i 6-7 timer i løpet av et år.
Styret i veilaget skal i gang med å prosjektere et større inngrep på hovedtraseens mest utsatte områder som forventes iverksatt når telen forsvinner. Mer informasjon om dette kommer på www.veilaget.no etter kommende styremøte.
Styreleder; Kjetil Rygh

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.