Faktura – årskontingent og vintervedlikehold (samfakturering)

2023-01-29

hei!

Da er tiden inne for utsendelse av faktura. Utsendelse fra 01.02.2023 med frist 01.03.2023.

Eiendommer med hyttebruk: 1 800,- (årskontingent) + 375,- (vinterkontingent) = 2 175,- totalt
Eiendommer med helårsbruk: 3 000,- (årskontingent) + 1 500 (vinterkontingent) = 4 500,- totalt

Folkeregistrert adresse ligger til grunn for fakturering, samt grunnbok.
Gi beskjed om eiendommen har annen bruk enn fakturert, da dette påvirker kontingenten(e).

Hilsen styret v/kasserer.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.