Farlige trær fjernet i Seterveien (mot Skogbrynet)

2022-10-02

5 råtne trær fjernet i Seterveien på dugnad. Takk til de som deltok.

før / etter:

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.