Hjemmeside rehabilitert!

2019-03-05

Etter mange års gratistjeneste og tungvindte løsninger, har veilaget nå investert i ny side.
veilaget.no
Hilsen styret.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.