INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

2021-10-24

Vi innkaller med dette til årsmøte 2021 i veilaget for Seterveien Skanseveien og Torsbakken.
Dato: tirsdag 23.11.2021
Sted: Fjellstrand brygge – Fjellstrandveien 81. 1458 Fjellstrand

Se her: årsmøteinnkalling, årsberetning. (komm: revidert etter årsmøtet)
Regnskapet – trykk her: 2020 Regnskap og budsjett.
hilsen http://veilaget.no/wp-content/uploads/2021/10/http://veilaget.no/2020-veilaget-arsberetning-rev-pdf/styret

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.