INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

2022-04-14

Det innkalles til årsmøte i veilaget for Seterveien Skanseveien og Torsbakken. Se vedlegg.

tirsdag 24. mai 2022 på Fjellstrand brygge.

INNKALLING

ÅRSBERETNING

REGNSKAP

hilsen styret

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.