Innkalling til årsmøte 2023 i veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken

2023-05-08

Innkalling til årsmøte 2023

Hei alle i veilaget!

Med dette kalles medlemmene av veilaget inn til årsmøte for Veilaget, Seterveien,
Skanseveien og Torsbakken.
Møtet blir avholdt torsdag 08. juni på bryggehuset på Fjellstrand brygge, kl 18:00.

Se innkallingen lagt som vedlegg (PDF) under.
Øvrige vedlegg til innkallingen blir tilgjengelig i løpet av denne uken.

hilsen styret
DOKUMENTER HER:
– Innkalling til årsmøte 2023 KLIKK HER
– Årsberetning 2022 og hittil 2023 KLIKK HER
– Revidert regnskap 2022 og budsjett 2023 KLIKK HER  REVIDERT VERSJON etter årsmøtet
– Revisjonsberetning fra regnskapsfører: KLIKK HER
– Obligatorisk dugnad 2023 (Det kommer info om dette på årsmøtet)
Innkomne saker til årsmøtet:
Brembu 1 KLIKK HER
Brembu 2 KLIKK HER

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.