Innkalling til årsmøte 22. mai 2024

2024-04-20

Sandvang på Svestadtoppen. Bilde fra google.

Innkalling til årsmøte / generalforsamling 2024
Medlemmene av veilaget kalles inn til årsmøte for Veilaget, Seterveien,
Skanseveien og Torsbakken onsdag 22. mai kl 17:30 på forsamlingshuset Sandvang,
Adresse: Hellaveien 234, 1458 Fjellstrand (sør).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn innen 8. mai 2024 (ref veilagets
vedtekter, §5), og adresseres til styreleder Kjetil Rygh.

Innkallingen er sendt på e-post eller papir til alle medlemmer, også de med ubebodd eiendom.

styret

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.