Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.