Kommunen anlegger midlertidig vei i krysset Seterveien/Torsbakken

2023-10-30

Hei!

Veilaget v/ styreleder har i dag vært i dialog med kommunen angående Seterveien/bakken/snø og løsning, siden kommunen ennå ikke er ferdig med boringen i krysset Seterveien/Torsbakken.

Kommunen anlegger i løpet av ettermiddagen/kvelden en midlertidig kjørevei ved siden av boregropa, slik at vi kan kjøre den normale retningen igjen. Når midlertidig vei er anlagt v/ boregropa, vil skilting for enveiskjøring komme opp igjen i bunn av Seterveienbakken, slik at det ikke lenger vil være mulig å kjøre opp bakken.
Vi ber alle være forsiktig og nøye med å overholde skilting, slik at det ikke oppstår en ulykke.

Parkering bak busstoppet:
Entreprenøren har ryddet nede bak busstoppet, slik at det er mulig å parkere der for noen biler.

31.10.2023:

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.