Kommunens VA-prosjekt har passert Seterveien 49

2024-04-20

Kommunens VA-prosjekt har passert Seterveien 49. Entreprenør annonserer at de blir ferdige i løpet av mai 2024.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.