Kommunens VA-prosjekt – en veioppdatering

2024-01-28

Kommunen (v/ entreprenør Isachsen) holder nå på å grave/pigge seg nedover fra krysset Seterveien/Torsbakken. Målet er å grave seg helt ned til området bak busstoppet i løpet av 3 måneder. Veien er derfor stengt ved Seterveien 36 slik at alle som bor i Torsbakken og i øvre del av veilaganlegget, må kjøre opp bakkene og ned via Skogbrynet og Skoleveien. Dette gjelder begge kjøreretninger.

Likeledes må alle som bor fra Seterveien 36 og nedover mot busstoppet, samt de som bruker Kleiva, kjøre opp og ned den bratte bakken v/ busstoppet. Dette gjelder begge kjøreretninger.

KJØR FORSIKTIG!

Brøyting og strøing er fordelt mellom Isachsen og Nesodden Torghandel, avhengig av hvilken strekning det gjelder.
Avvik kan meldes til post@veilaget.no

 

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.