Kontakt / styretKontakt

Postadresse:
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken
c/o: Kjetil Rygh
Seterveien 49, 1458 Fjellstrand

post@veilaget.no

Veilagets kontonummer: 5083.06.76004
Veilagets foretaksnummer:
992 046 120
Kontaktpersoner

Kjetil Rygh

     styreleder

     911 82 813

send mail

Asbjørn Johannessen

     kass. / sekr.

     922 59 524

send mail

Bent Andersen

     styremedlem

     481 00 339

send mail

Silje Borknes

     styremedlem

     984 89 981

send mail

Erik Hokholt

     styremedlem

     950 61 201

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.