Kontakt / styretKontakt

Postadresse:
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken
c/o: Kjetil Rygh
Seterveien 49, 1458 Fjellstrand

Veilagets kontonummer: 5083.06.76004
Veilagets foretaksnummer: 992 046 120
Kontaktpersoner

Kjetil Rygh

styreleder

911 82 813

send mail

Asbjørn Johannessen

kasserer/sekretær

908 60 635

send mail

Bent Andersen

styremedlem

481 00 339

send mail

Silje Borknes

styremedlem

984 89 981

send mail

Erik Hokholt

styremedlem

950 61 201

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. postnummer 1458, Nesodden kommune.