Kunngjøring om parkering i Seterveien

2020-02-04

Det har vært to utrykninger med brannbil til Seterveien i perioden 24.12.2019 til 25.01.2020. På bakgrunn av den første utrykningen, den 24. desember, ble det flyttet vekk noen biler på strekningen mellom krysset Seterveien/Torsbakken, og oppkjøringen til Kleiva. Brannvesenets krav om 3 meters bredde var ikke oppfylt.

Etter en dialog med Nesodden brannvesen har styret kommet fram til at det blir parkeringsforbud på denne strekningen. Det skal være 3m klaring i veibanen – den delen som kjøres på, fra gruskant til gruskant. Grøft teller ikke som veibane. I vegkryss skal det være 3,5m bredde. Det vil bli satt opp «parkering forbudt»-skilt på denne strekningen i første omgang. Styret ber alle om å respektere dette, samt passe på at gjester også overholder forbudet. Se kartbilde under. Rød strek: parkering forbudt. Blå pil: enveiskjørt bakke ned til busstoppet på riksveien.

Styret.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.