2021-01-17 Uncategorized

hei!
Som dere ser av årets faktura er veilags-kontingenten gått opp i 2021. Dette skjedde etter vedtak gjort av årsmøtet som ble avholdt 27.05.2020 ved Fjellstrand grendehus. Trykk HER for referatet.
Hensikten med økningen er et ønske om å få til mer maskinell oppgradering av veien, samt innkjøp av masser. Oppgraderinger har ikke latt seg gjøre med lagets økonomi, kun vedlikehold/dugnad er vel og bra, men det begrenser seg hva man får til med krafse og spade i 6-7 timer i løpet av et år.
Styret i veilaget skal i gang med å prosjektere et større inngrep på hovedtraseens mest utsatte områder som forventes iverksatt når telen forsvinner. Mer informasjon om dette kommer på www.veilaget.no etter kommende styremøte.
Styreleder; Kjetil Rygh2020-02-04 Uncategorized

Viktige datoer i 2020 (alle aktuelle dokumenter ligger i dokumentarkivet)

  • 25.04.2020 – Vårdugnad: lørdag 25. april klokken 12:00. Vi forholder oss til regjeringens retningslinjer i forhold til smitte.
  • 27.05.2020 – Generalforsamling: onsdag 27. mai klokken 19:00 på Folkets hus.
    Innmeldt sak 1: Forslag om justering av medlemskontingent
    Innmeldt sak 2: Vurdering av asfaltslip/asfalt i begge bakkene (med vanning og komprimering). Se på innhentede priser.
  • 12.09.2020 – Høstdugnad lørdag 12. september klokken 12:00

styret.2020-02-04 Uncategorized

Det har vært to utrykninger med brannbil til Seterveien i perioden 24.12.2019 til 25.01.2020. På bakgrunn av den første utrykningen, den 24. desember, ble det flyttet vekk noen biler på strekningen mellom krysset Seterveien/Torsbakken, og oppkjøringen til Kleiva. Brannvesenets krav om 3 meters bredde var ikke oppfylt.

Etter en dialog med Nesodden brannvesen har styret kommet fram til at det blir parkeringsforbud på denne strekningen. Det skal være 3m klaring i veibanen – den delen som kjøres på, fra gruskant til gruskant. Grøft teller ikke som veibane. I vegkryss skal det være 3,5m bredde. Det vil bli satt opp «parkering forbudt»-skilt på denne strekningen i første omgang. Styret ber alle om å respektere dette, samt passe på at gjester også overholder forbudet. Se kartbilde under. Rød strek: parkering forbudt. Blå pil: enveiskjørt bakke ned til busstoppet på riksveien.

Styret.2019-08-31 Uncategorized

Høstdugnad lørdag 21.09.2019 kl 12:00

Hei alle sammen, håper dere har hatt en flott sommerferie og er klare for en ny runde på
veiene våre.
Vi har opplevd mye hardere regn enn tidligere år, og dette påvirker helt klart grusveiene våre,
spesielt bakkene. Denne høstdugnaden må vi fokusere på å gjøre bakkene klare for vinteren,
og få fjernet greiner som har vokst ut i veien + rydda opp i grøftene.
Ta med hakke, spade, trillebår, motorsag og hekksaks. En dose med godt humør, og litt
arbeidslyst er heller ikke av veien, så skal vi få dette unna på et par timer.
Dugnadsoppmøte i krysset Seterveien / Torsbakken som vanlig.
Mvh
Erik Hokholt2019-04-17 Uncategorized

TAKK til alle som stilte til dugnad denne lørdagen !!
styret.

 

Oppmøte i krysset Torsbakken / Seterveien som vanlig.

Dugnaden er pliktig for fastboende og frivillig for hytteeiere. Vi håper imidlertid at også hytteeierne kommer, da de ellers stiller på lik linje med fastboende, og er tilsvarende viktig. Det er 4 alternativer for de fastboende på vårdugnaden:

1: Komme dugnadsdagen (førsteprioritet)
2: Få noen til å stille for seg dugnadsdagen (stedfortreder)
3: Gjøre avtale med styreleder om å utføre dugnad en annen dag.
(Husk å
 gi beskjed etter utført dugnad om hva som er gjort og når det ble gjort.
4: Betale 600,- til veilagets konto
5083.06.76004

styret2014-05-07 Uncategorized

2014 – Viktig melding til veilagets medlemmer.

Kommunestyret i Nesodden har vedtatt at vintervedlikeholdet (eller «ekstratjenester» som de kaller det) skal opphøre med umiddelbar virkning. Kommunen støtter seg til veglovens §54. Det betyr at vi selv må dekke utgiftene til brøyting, strøing og vedlikehold av gatelys på våre private veier. Enkle utregninger viser at dette fort kommer til å koste rundt 40.000,- ekstra i året for veilagets medlemmer. Det handler om 10 lysstolper og nesten 1 km vei som skal brøytes og strøs.

Da denne saken kom opp for sent til at årsmøtet kan gjøre noen form for avstemming i saken er styret enig om at saken bringes inn for årsmøtet som informasjon og diskusjon. Styret mener at det er viktig at alle engasjerer seg i saken og kommer med innspill om hvilken fordelingsmodell dette skal dekkes opp av. Årsmøtet i veilaget er torsdag 22.mai (innkalling sendt tidligere).

Styret har merket seg en sterk motstand mot kommunens gjennomføring av vedtaket.

Se møtereferat her:
http://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=782&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=74&

 

Hovedplan for vei 2013-2023:

http://nesodden.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=4&FilId=58802012-06-15 Uncategorized

Styret takker Kjetil Rygh for en fremragende innsats som formann siden 2007. Kjetil har vært en sterk drivkraft i arbeidet for å starte et veilag samt for å faktisk bedre tilstanden på veiene våre i Seterveien, Skanseveien, Skansestubben, Kleiva og Torsbakken.

Det å drifte et komplisert veianlegg på over en kilometer – med tilhørende 39 beboere – er ikke alltid like enkelt. Det er som en lokal entreprenør sa: «Halvparten er veiarbeid og resten er psykologi. Noen vil ha lagt asfalt rundt huset sitt og andre vil ikke at et gresstrå skal falle inn på tomten deres.»

Kjetil har gjort jobben med en ro og en iver som man bare kan beundre. Veltalende og med besinnelse geleidet han oss også gjennom en jordskiftesak som vi kom oss gjennom med rak rygg. (Her skal forøvrig også de andre styremedlemmene på det tidspunktet ha takk.)

Vi ser fram til å se Kjetil ute i veianlegget på dugnader og i andre sammenhenger, og retter en STOR takk for alt som har blitt gjort.

hilsen styret


Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.