Nyttig infoNyttig info:

Brøyting og strøing 2023: Arnfin Pedersen (styreleder ringer ved avvik på vintervedlikeholdet).

Oppfylling av strøkasser: Fjellstrand vel post@fjellstrand-vel.no
Kart over veilagets 6 strøkasser: TRYKK HER

Vårdugnad (obligatorisk for de som bruker eiendommen hele året)
Vårdugnaden er vanligvis avholdt siste lørdag i april. Styret sender ut varsel 1 til 2 uker før dugnaden. Høstdugnad blir annonsert ved behov.

Årsmøte / generalforsamling avholdes normalt i løpet av mai måned. Skriftlig varsel sendes ut minst 4 uker før generalforsamlingen.

Faktura fra veilaget:
Veilaget praktiserer samfakturering av kontingent for hovedmedlemsskap og vinterveldikehold. Forfall 01. mars.

HELÅRSBOLIGER 2023/2024:
Medlemskontingent: kr 3 000
Vintervedlikehold: kr 1 500


totalsum helårsbolig: kr 4 500
HYTTER / FRITIDSEIEND. 2023/2024:
Medlemskontingent: kr 1 800
Vintervedlikehold: kr 375

totalsum hytte: kr 2 175

Annet:

Fjellstrand Vel

Link til veiloven

Link til veiloven kap VII

Nesodden Velforbund

Nesodden Kommune

Kartportal (https://kommunekart.com/)

Vann og avløp (kommunen): trykk her


Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.