Om veilagetLitt informasjon om veilaget for Seterveien Skanseveien og Torsbakken

Veilaget ble opprettet på Generalforsamling den 15. august 2007 og resultatet ble et veilag med et styre som forvalter veiene på vegne 42 medlemmer. Etter mer enn 30 år uten tilstrekkelig vedlikehold var det åpenbart at noe måtte gjøres, og at dugnad alene ikke lenger ville være nok.

Initiativet til å danne et veilag ble tatt på vårparten 2007 og det ble meget godt mottatt. Samtlige som møtte på generalforsamlingen støttet opp om forslaget om å danne et veilag. Mange gode innspill og kommentarer kom frem under møtet, og ønsket om å få gjort noe med veiene var stort. Tilstanden på veiene gjorde at veilaget var nødt til å handle hurtig for å imøtekomme problemene og man ble enige om en prioritert rekkefølge av de første tiltakene.

Veilaget har som mål å sørge for tilstrekkelig veistandard, administrere årlig vedlikehold, arrangere dugnader og holde daglig drift. Samtidig må veilaget også tenke på å ta hensyn til kommunale reguleringsplaner, overvåke arbeid i forbindelse med vann og kloakk, og andre forhold som påvirker veien og området generelt.

Veier som er dekt av veilaget: Seterveien, Skanseveien, Torsbakken, Kleiva, Skansestubben og noen stier. Full oversikt finnes på jordskiftekartet som ligger i dokumentarkivet. Trykk HER.

På denne informasjonsportalen er målsetningen at man skal kunne finne all relevant informasjon om veilaget:

* vedtekter

* kontaktinformasjon

* planer og handlinger

* referater fra møter

* kommunal informasjon av relevans for medlemmene.

Ta kontakt om det er noe du lurer på. hilsen styret


Bildet er fra jordskiftesaken i 2008.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.