Strøkasser oppgradert

2022-01-14

Strøkassene er oppgradert, og det er lagt spader i alle. Da er det to kasser i de to bratteste bakkene.
Da er det bare å strø i vei!

Kart over våre 6 kasser: trykk her  (PDF)

 

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.