Takk til formann Kjetil Rygh

2012-06-15

Styret takker Kjetil Rygh for en fremragende innsats som formann siden 2007. Kjetil har vært en sterk drivkraft i arbeidet for å starte et veilag samt for å faktisk bedre tilstanden på veiene våre i Seterveien, Skanseveien, Skansestubben, Kleiva og Torsbakken.

Det å drifte et komplisert veianlegg på over en kilometer – med tilhørende 39 beboere – er ikke alltid like enkelt. Det er som en lokal entreprenør sa: «Halvparten er veiarbeid og resten er psykologi. Noen vil ha lagt asfalt rundt huset sitt og andre vil ikke at et gresstrå skal falle inn på tomten deres.»

Kjetil har gjort jobben med en ro og en iver som man bare kan beundre. Veltalende og med besinnelse geleidet han oss også gjennom en jordskiftesak som vi kom oss gjennom med rak rygg. (Her skal forøvrig også de andre styremedlemmene på det tidspunktet ha takk.)

Vi ser fram til å se Kjetil ute i veianlegget på dugnader og i andre sammenhenger, og retter en STOR takk for alt som har blitt gjort.

hilsen styret

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.