Tiltak og planerNår dugnad ikke er nok…

Det er ikke alt man kan gjøre på egenhånd. Styret i veilaget vurderer til enhver tid hva som må utbedres, og forvalter lagets oppsparte midler med tanke på entreprenørtiltak. Dersom oppsitterne har forslag kan de henvende seg til styret som vil ta saken til opp til behandling.

Dersom det er snakk om større tiltak, hvor kostnadsrammen går over ett fastsatt beløp, eller lagets oppsparte midler, skal saken behandles av årsmøtet. Beløpsgrenser etc. er å finne i veilagets vedtekter.

Send inn dine forslag!


Samuel Miiprosjekt AS i full sving med bakken.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.