VEDLIKEHOLD på veien i dag 05.10.2022

2022-10-05

Synergi 1 er her i dag 05.10.2022 for å rette på bakken opp fra Skogbrynet mm.

Noe omkjøring er sannsynlig.

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. Postnummer 1458, Nesodden kommune.